Zaloguj się
Zaloguj się
0
0
Koszyk
info: Twój koszyk jest pusty!
Kategorie i filtry
Promocja
Kod towaru:
WMPLMPI540SPROSPE6ZP
Producent:
Kod EAN:
5907624030749
Jednostka:
szt.
Dostępność: Na zamówienie
Brak możliwości zwrotu
Cena wyłącznie on-line
Dodaj do schowka

Opis produktu

ZESTAW SONEL MPI-540 START + SONEL PE6

1. Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych Sonel MPI-540 Start

Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych Sonel MPI-540 przeznaczony jest do sprawdzania domowych i przemysło­wych instalacji elektrycznych. Za pomocą przyrządu można wykonać pomiary, których wyniki określają stan bezpieczeństwa instalacji. Dodatkowo użytkow­nik ma możliwość rejestracji parametrów sieci elektrycznych znajdujących się na tych obiektach. Umożliwia to kontrolę jakości energii elektrycznej, oraz pomiar parametrów ochrony przeciwporażeniowej przy użyciu jednego uni­wersalnego urządzenia.

Znaczne zautomatyzowanie pomiarów umożliwia funkcja badania wyłączników różnicowo-prądowych w trybie Auto, a także wstępnie zaprogramowane przez producenta sekwencje pomiarowe (tzw. au­totesty), które można również rozbudowywać o własne sekwencje. Wykonanie w sposób automatyczny pomiarów rezystancji izolacji przewodów 3-, 4-, oraz 5-żyłowych umożliwi adapter AUTO ISO-1000C.

Sonel MPI-540 Start nie posiada w wyposażeniu 3 szt. giętkich cęgów prądowych F-3.

 

2. Program Sonel PE6 (Pomiary Elektryczne 6)

Najnowsza odsłona popularnego programu do tworzenia protokołów z pomiarów elektrycznych. PE6 upraszcza proces wykonywania dokumentacji. Maksymalnie skraca jego czas. Automatyzuje. Wszystko dzięki licznym wbudowanym mechanizmom, narzędziom i funkcjom.

Cechy programu:

zgodność drukowanego protokołu z nową normami PN-HD 60364-6:2016-07, PN-HD 60364-4-41:2017-09

współpraca z miernikami SONEL S.A.,

drzewiasta struktura dokumentu,

rozbudowane bazy zabezpieczeń i punktów pomiarowych,

automatyczne obliczanie wartości wymaganych,

automatyczna ocena wyników zmierzonych,

harmonogram pomiarów,

wstawianie zdjęć i rysunków do protokołów,

drukowanie kontrolek pomiarowych oraz etykiet opisowych tablic,

kalkulacja wykonanych pomiarów,

drukowanie faktur,

automatyczne wypełnianie protokołów serią danych.

Program wspomaga tworzenie dokumentacji po przeprowadzonych badaniach w zakresie kompleksowej kontroli punktów pomiarowych oraz:

skuteczności samoczynnego wyłączenia (TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT),

parametrów wyłączników RCD,

stanu izolacji obwodów (TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT),

stanu izolacji kabli elektrycznych,

stanu instalacji odgromowej i uziemień,

ciągłości przewodów,

rezystancji izolacji silników zwartych i rozwartych,

rezystancji styczników,

rezystancji wyłączników,

urządzeń transformatorowych.

Wymagania sprzętowe:

System operacyjny: Windows 10

Minimalna rozdzielczość: 1024x768

Zalecana rozdzielczość: 1920x1080

Dane techniczne

Pomiar pętli uziemiającej
Test kolejności faz
Szczegółowy pomiar uziemienia
Zdalna kontrola urządzeń testowych
Testowanie ograniczników przepięć
Pomiary pętli rezystancji/impedancji
Rodzaj charakterystyki dla testu wyłącznika różnicowoprądowego Dla wyłącznika różnicowoprądowego typu A i B
Pomiar małych rezystancji
Połączenie z drukarką
Pomiar pętli bez wyzwalacza RCD
Pomiar rezystancji izolacji
Wbudowana drukarka
Pomiar rezystancji wewnętrznej sieci
Selektywny pomiar uziemienia
Wskazanie wartości granicznych
Wykrywanie prądu zwarcia / zabezpieczenie nadprądowe
Funkcja analizy RCD
Rezystancja izolacji podłóg i ścian
Złącze (interfejs)
Testowanie wyłączników różnicowoprądowych
Pomiar uziemienia
Testowanie wyłączników różnicowoprądowych przy narastającej wart. prądu upływu
Pamięć wartości mierzonej
Wskaźnik Cyfrowy

Zapytaj o produkt